• มีสัมฤทธิผลด้านวิชาการระดับสูง
  • มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ
  • มีความเป็นนักวิชาการ

11-Dec-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?