• วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด และวิเคราะห์งานการตลาด
  • ประสานงานกับทีมงานขาย เสนอแผนงานด้านการตลาด
  • ดูแล จัดทำ วางแผนงบประมาณในแผนก

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • บริหารงานจัดซื้อ คลังสินค้า และจัดส่ง
  • วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนทางด้าน Supply Chain
  • ใช้โปรแกรม SAP B1 ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?