• มีกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับพนักงาน
  • สวัสดิการเงินกู้ยืมของพนักงานบริษัทฯ
  • สามารถพูด/อ่าน/เขียนอังกฤษได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • มีกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับพนักงาน
  • สวัสดิการเงินกู้ยืมของพนักงานบริษัทฯ
  • สามารถพูด/อ่าน/เขียนอังกฤษได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?