• มีประสบการณ์ในการจัดทำ วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
  • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้

06-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?