• วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา บัญชี
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • บันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.หรือปริญญาตรีด้านกราฟฟิกซ์
 • มีความขยันอดทน สามารถรับแรงกดดันได้
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถชั่งตวงวัดได้
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มาชั่งของ

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา มัธยมปลายขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • ทำความสะอาดบ้าน

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลหน้าร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในงานขาย

18-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.