• ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • บริหารทีมขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

24-Jan-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักงานบริการ
 • แนะนำและหาลูกค้าผลิตภัณฑ์กองทุน / การลงทุน

24-Jan-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • ความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

24-Jan-20

 

Applied
 • product development พัฒนาผลิตภัณฑ์ เงินฝาก ประกัน
 • ธนาคาร ตลาด วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
 • สาขา

24-Jan-20

 

Applied
 • it loan hire perchase system
 • project management planning
 • business banking

23-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • team lead Data warehouse
 • ETL BI hadoop sql oracle
 • Big Data

22-Jan-20

 

Applied
 • investment custodian capital market
 • system analyst
 • registra

22-Jan-20

 

Applied
 • product development retail loan sme
 • bank marketing campaign
 • communication

22-Jan-20

 

Applied
 • data warehouse hadoop ETL
 • oracle sql
 • big data

20-Jan-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี–โท สาขา IT, สถิติ, คณิตศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล

20-Jan-20

 

Applied