• มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
  • มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในงานตลาด

20-Jul-18

 

Applied
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
  • มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในงาน

20-Jul-18

 

Applied
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
  • มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในงานบริการชอบงานขาย

20-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?