• วางแผนและทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายลูกค้า
  • จัดกิจกรรม CSR และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสร้างภาพ
  • ทำการตลาดลูกค้าที่ตรวจสุขภาพประจำปีทั้งหน่วยงาน

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.