• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา เครื่องกล
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

08-Nov-18

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

08-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?