• วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป
  • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ สามารถเข้ากะ ได้
  • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความละเอียด

24-May-18

Base salary + high commission

Applied
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้น ปวช.- ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
  • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานขาย และด้านบริการ

24-May-18

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.