• ประสบการณ์ ในด้านบัญชีลูกหนี้
 • มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์
 • มีความรู้และทักษะในการติดต่อประสานงาน

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Management
 • At least 2 years’ experience in the IT application
 • Direct experience in IT application development

11 hours ago

 

Applied
 • มีวุฒิการศึกษา ปวช.ปวส.สาขาไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือ
 • สามารถซ่อมสร้างระบบงานตามสายงานที่ดูแล

11 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Sciences, Computer Engineering
 • 1 ++ Years of experience in ERP consultant
 • Willing to travel and contribute as a team

11 hours ago

 

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอศรีราชา ชลบุรี
 • Bachelor Degree in Marketing, Transportation
 • TOEIC Score 600 (Intermediate Level).

11 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประกาศนียบัตรรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาอาคาร
 • กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science or related
 • Experience in the IT application,programmer
 • Skill in C#,.NET

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Sciences or related
 • 1+ Years of exp. in ERP System ,Consultant
 • Knowledge of Oracle system

18-Feb-19

 

Applied
 • Degree or Master degree of Mechatronic, Mechanical
 • Experience in a technical or logistics discipline
 • Proficient in Microsoft Office applications

18-Feb-19

 

Applied
 • Degree or Master in a discipline of Engineering
 • Have experience in Construction procurement
 • Fluent English language verbal and written

12-Feb-19

 

Applied