• มีประสบการณ์ ทักษะเชิงวิเคราะห์
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสถิติ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นอย่างดี

15-Oct-18

 

Applied
 • lean engineer
 • Good command of English
 • Establish improvement plan

15-Oct-18

 

Applied
 • Processes data entry into HR system
 • Minimum 2 years of experiences in HRIS
 • Driving and Monitoring HR Systems

12-Oct-18

 

Applied
 • Plan, Develop, and implement effective marketing
 • Event ,MC
 • 2 years experience in Marketing,Event,Organizer

12-Oct-18

 

Applied
 • recruitment , hr ,recruiter
 • Response for hiring process
 • 1 years of experience in recruitment, HR

10-Oct-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's degree in IT
 • Experience 1-2 years in application support
 • Application Support

10-Oct-18

 

Applied
 • Fraud Investigation
 • Excellent command of English
 • Internal Audit

09-Oct-18

 

Applied
 • 3-5 years selling experience in sales.
 • Must be willing and able to travel
 • Bachelor’s degree

05-Oct-18

 

Applied
 • Graphic Design
 • ยืดหยุ่นเวลาการทำงาน
 • UX/UI

03-Oct-18

 

Applied
 • Minimum 2 years of experience
 • Proficient with all MS Office application
 • Good customer service, positive attitude

01-Oct-18

 

Applied
 • Analyze, customize, and develop application
 • 0-1 year of experience developing software
 • C#.NET, VB.NET, ASP.NET,MVC, Mobile Development.

01-Oct-18

 

Applied