• ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์
 • ให้คำแนะนำคอร์ส และทรีทเม้นท์ต่างๆให้แก่ลูกค้า
 • รับโทรศัพท์ทำ appointment booking นัดลูกค้า

18-Jul-18

THB13k - 20k /month

Applied
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของศูนย์ความงาม
 • ตรวจสภาพผิวและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • รายได้ 15,000-30,000

18-Jul-18

THB13k - 30k /month

Applied
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีประสบการณ์ด้านความงาม 1ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะทางด้านการขาย

18-Jul-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีความรู้ เรื่อการตลาดแบบใหม่ๆ

18-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?