• ประสบการณ์ด้านธุรการอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะความรู้ด้านการส่งออก
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี ( Toeic 550 ขึ้นไป )

18-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?