• รับผิดชอบข้อกำหนดของลูกค้า ตรวจสอบและทบทวนข้อกำหนด
  • เจรจาต่อรองเพื่อให้สอดคล้องความต้องการของบริษัท
  • ถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าไปยังส่วนงานต่างๆ

17-Apr-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?