• วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ ในการวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Ms. Word / Excel) ได้ดี

14-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 -35 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาบริหาร การตลาด การเงิน
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

14-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขา การเงิน
 • สามารถใช้ MS Excel ในระดับดีมาก

14-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing , การตลาด
 • สื่อสารการตลาด
 • event marketing

14-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Accounting.
 • Preferably in Credit Analysis experience.
 • Good knowledge of banking / leasing business.

14-Feb-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.