• เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ Program Computer ต่างๆ ในระดับดี

19-Jul-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-32 ปี
 • มีบุคลิกดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาอื่น

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ ในการวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Ms. Word / Excel) ได้ดี

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Degree in Business Administration, Accounting.
 • Preferably in Credit Analysis experience.
 • Good knowledge of banking / leasing business.

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied