• งานเร่งรัดหนี้สิน
 • งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing , การตลาด
 • Website Administrator
 • Graphic

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 -35 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาบริหาร การตลาด การเงิน
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์สายงานการเงิน ธนาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดทำแผนการบริหารเงิน แผนกู้ยืมเงิน
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราต้นทุนของบริษัทฯ

22-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.