• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ

14-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?