• มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเลขานุการ 2 ปี ขึ้นไป
  • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point

16-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.