• งานโต้ตอบจดหมายกับหน่วยงานภายนอก
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเลขานุการ 2 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.