• มีทักษะในการใช้พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเคหะภัณฑ์, ตกแต่งภายใน
  • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการ

22-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • Co-ordinate with potential or future customer
  • Act as the point of contact and updateed project
  • Supporting Project Managers in delivery of project

21-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • สามารถเขียนแบบ และใช้โปรแกรม AUTO-CAD ได้ดี
  • อ่านแบบ INTERIOR ได้ดี
  • ประสบการณ์การทำงาน INTERIOR หรือ Upholstery

21-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?