• ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ด้านภาษา C, C++, JAVA
  • ถ้าได้ภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Apr-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?