• ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง
  • ถ้าได้ภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?