• รายงานตรงกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  • ทำงาน และเรียนรู้กับแบรนด์ต่างประเทศชั้นนำ
  • องค์กรสมัยใหม่ คนรุ่นใหม่

12 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

18-Sep-18

THB13k - 16k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?