• เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.