• มีใจรักงานบริการ
  • สามารถตากแดดได้ มีความกระตือรือร้นในการทำเป้า
  • พร้อมเรียนรู้ และรับสิ่งใหม่ๆ รับแรงกดดันได้

19-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?