• มีเลขผู้จัดทำบัญชี (CPD)
  • มีประสบการณ์การจัดทำ Cash Flow งบประมาณ ต้นทุน
  • ทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนระดับดี

10-Dec-18

 

Applied
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานพิธีการศุลกากร
  • ทักษะการเจรจาต่อรองดี การสื่อสารดี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป

10-Dec-18

 

Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

06-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?