• มีความรู้ด้านวัตถุดิบต่างๆ และมีประสบการณ์ตรง 1 ปี
  • ความรู้ด้านแป้ง / มีความรู้คุณสมบัติของแป้งประเภทต
  • ปรับปรุงคุณภาพของเค้กและเบเกอรี่ชนิดต่างๆได้

25-Sep-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจแฟรนไชส์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ตัวเลขและการวางกลยุทธ์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ดี

21-Sep-18

 

Applied
  • ่มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้คล่อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?