• ทำงานด้านจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วัสดุก่อสร้าง)

21-May-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์3ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบระบบการเงินของบริษัท

21-May-18

 

Applied
 • บริหารบัญชีทั้งระบบ
 • บริหารทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ปิดงบการเงิน

21-May-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงาน
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

21-May-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

21-May-18

 

Applied
 • ควบคุมและรับผิดชอบในการวางแนว
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สำรวจงานก่อสร้างในโครงการ ตรวจสอบเครื่องมือ

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.