• เพศชายอายุ 20-35ปี
  • ปวส., ปริญญาตรี ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิคส์ หรืออื่นๆ
  • มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต

26-May-20

Salary negotiable

Applied
  • บันทึกบัญชีต้นทุนสินค้า
  • มีความรู้ด้านบัญชีพอสมควร
  • ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท แบบยื่นภาษี

26-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?