• เพศชายอายุ 20-35ปี
  • ปวส., ปริญญาตรี ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิคส์ หรืออื่นๆ
  • มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?