• ให้บริการ ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวก
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ, การสื่อสาร
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.