• เขียนแบบงานก่อสร้าง และงานโครงสร้างเหล็ก
 • สามารถอ่านแบบ, เขียนแบบ และปรับแก้ไขได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD 2D, 3D ได้

19-Sep-18

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมงานด้านการติดตั้ง, โครงหลังคาเหล็ก และงานคอน
 • สามารถอ่านแบบเข้าใจหรือปรับแก้ไขได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

19-Sep-18

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ถอดแบบงานและประมาณราคางานโครงสร้างอาคาร
 • มีประสบการณ์ด้าน Shop Drawing, วางแผนงาน
 • สามารถอ่านแบบเข้าใจหรือปรับแก้ไขได้

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแลขั้นตอนในการผลิตชิ้นงาน
 • เครื่องตัด CNC Plasma, Hydrulic System, Electric
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักร

19-Sep-18

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จร
 • จัดทำรายการลูกหนี้
 • ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม

19-Sep-18

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?