• จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จร
  • จัดทำรายการลูกหนี้
  • ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม

21-May-18

Salary negotiable

Applied
  • ควบคุมงานด้านการติดตั้ง, โครงหลังคาเหล็ก และงานคอน
  • สามารถอ่านแบบเข้าใจหรือปรับแก้ไขได้
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

21-May-18

Salary negotiable

Applied
  • ถอดแบบงานและประมาณราคางานโครงสร้างอาคาร
  • มีประสบการณ์ด้าน Shop Drawing, วางแผนงาน
  • สามารถอ่านแบบเข้าใจหรือปรับแก้ไขได้

21-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.