• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

18-May-18

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • เงินเดือนสูง

18-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.