• ดำเนินกิจกรรมขาย และประชาสัมพันธ์สินค้า
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ไม่ต่ากว่า 1 ปี(การขาย)
  • รักงานขาย ขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้น

09-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?