• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีใบรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
 • มีความรู้ระบบ ISO9001, ISO14001

17-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Oracle ได้

17-Sep-18

 

Applied
 • ความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป
 • แปลภาษาญี่ปุ่นในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปีขึ้น
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย

17-Sep-18

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Oracle ได้
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?