• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีใบรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
  • มีความรู้ระบบ ISO9001, ISO14001

09-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?