• เพศชาย / หญิง อายุ 23-32 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ 2-5 ปี

14-Feb-19

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 23-30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง

14-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?