• วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีทรัพย์สิน 1- 2 ปี
 • มีประสบการณ์ ระบบ SAP

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Service mind
 • English/SAP Experienced will be an advantage
 • Proficiency in Microsoft Office

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Maturity - at least 3 years professional
 • Project management
 • Fluent in English

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Used Material Handling Equipment busi
 • Fluent in English and Thai both speaking and writi
 • Knowledge on Sales, Admin & Dealer Process Flow

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • SAP/ERP
 • Good command in Thai and English
 • Good computer operation skill

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?