• วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป
  • มีไหวพริบในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.