• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ในสาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.