• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านการประสานงานด้านการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years working exp. in Recruitment,HR
 • Wiling to learn and good in problem solving
 • Working near BTS area

25-Apr-19

 

Applied
 • At least 5 years working exp. in HR
 • Multitasks skills, Good in English skills
 • Working on Monday to Friday, BTS Area

25-Apr-19

 

Applied
 • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายของสาขาที่อยู่ในความดูแล
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานขายอย่างน้อย 3 - 5ปี
 • ติดตามวิเคราะห์ยอดขายอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ดูแล

22-Apr-19

Salary negotiable

Applied
 • PR & Marketing Executive
 • Marketing Communication
 • Marketing Executive

18-Apr-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • At least 5 years exp. as HR in payroll,C&B,etc.
 • Able to work on multi tasks and detail oriented
 • Willingness to learn & Positive thinking

17-Apr-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing, Economics
 • 10 years of experience in CRM Marketing
 • Significant experience in the area of marketing

16-Apr-19

 

Applied