• เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
  • พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี – ดีมาก

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?