• เพศชาย/หญิง 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิป.ตรี-โท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์โดยตรงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 5 ปีขึ้น

19-May-18

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์บริหารส่วนงานเร่งรัดหนี้สิน 5 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาโท/ตรี ไม่จำกัดสาขา

19-May-18

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 27-40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์สายงานช่องทางการตลาด 3 ปีขึ้นไป

19-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.