• มีความคิดสร้างสรรค์
  • ทำงานร่วมกับทีมได้ดี
  • มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.