• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
  • อายุ 22 - 35 ปี
  • วางแผนการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้วางนโยบายไว้

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.