• สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
  • สื่อสารภาษาอังฤกษได้ดี ทั้ง พูด เขียน อ่าน ฟัง

18-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.