• จัดทำเอกสาร แปลภาษา ประสานงานกับลูกค้า
  • ปวช. หรือปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสานงานระหว่างผู้บริหารชาวเกาหลีกับพนักงานคนไทย

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.