• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการด้านการขาย
  • มีความเชี่ยวชาญการวางกลยุทธ์ด้านงานขาย

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?