• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการด้านการขาย
  • มีความเชี่ยวชาญการวางกลยุทธ์ด้านงานขาย

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.