• ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี งานสรรหาพนักงาน
 • สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ใน กทม.

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in a digital marketing
 • Bachelor’s degree in Marketing
 • Up-to-date on the latest trends

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in marketing
 • Good command in English both written and spoke
 • Experience in marketing management

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้และทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 0 - 3 ปีขึ้นไป

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?