• ดูแล OTN, WDM/SDH, ASON
 • เพศชาย รับรถยนต์ได้ ปฏิบัติงานภาคสนามได้
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

10 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้
 • ใช้ Photoshop/illustrator/Mac ได้
 • งาน 5 วัน / สัปดาห์ / 8.00 -17.00 น.

19-Feb-19

THB13k - 25k /month

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • Accounting
 • งาน 5 วัน / สัปดาห์ / 8.00 -17.00 น.

19-Feb-19

 

Applied
 • ดูและระบบ Server ต่าง ๆ ขององค์กร
 • มีความรู้ทางด้าน Linux Server, SQL Server, MySQL
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

18-Feb-19

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ด้าน Network Design,Implement ,Presales
 • นำเสนอ ออกแบบ Network Solution ให้กับลูกค้า

18-Feb-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สนใจงานด้านการขายในธุรกิจ IT / Internet Provider
 • มีประสบการณ์ด้านการขายลูกค้าองค์กร
 • บุคลิคภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร

18-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • งานด้าน Support Sales, Presales กลุ่มลูกค้าองค์กร
 • ออกแบบและนำเสนอ Network, Server, Cloud Solution
 • มีความรู้ด้าน Network หรือ Server ด้านใดด้านหนึ่ง

15-Feb-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ร่วมกับทีมพัฒนา Application ตามโครงการที่ได้รับ
 • มีความรู้ในด้าน PHP หรือ JAVA
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

15-Feb-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied