• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์,วาดรูป,ถ่ายภาพ
 • มีความถนัดในด้านโปรแกรมการออกแบบ Ai, Ps, Ae, Pr

19-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3-5 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์

19-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์
 • รับผิดชอบการวางแผนการลงสื่อโฆษณา
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำชิ้นงานสื่อโฆษณาต่างๆ

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?