• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ในด้านบัญชีและการเงิน
  • มีความซื่อสัตย์ บุคลิกดี รักสะอาด พูดจาไพเราะ

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.