• วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการประสานงานและจัดการเอกสาร 1 ปี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS.Word อยู่ในเกณฑ์ดี

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.