• มีประสบการณ์ด้านงานขาย 3 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร

14-Mar-19

Salary negotiable

Applied
  • มีใบ กว.
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • เดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

14-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?