• เคยผ่านงานด้านดูแลลูกค้ากลุ่มร้านอาหารมา
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี ขึ้น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Female age 28 – 35 years
 • At least 5-7 year experience
 • Fluent in English both spoken and written

18-Aug-17

 

Applied
 • Age not over 35 years
 • Good interaction with a multitude of people
 • Supporting broader sales

18-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • Pricing Strategy & Setting
 • Sales by Category Analysis
 • Product Management

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการขาย 10 - 12 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการจัดการและการบริหารพนักงานขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

16-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.