• มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ในบางช่วงเวลาที่งานเร่
  • ใจสู้

25-Jan-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?