• เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปว.ส. - ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

10-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบ ผ้า/หนัง
  • จัดเก็บวัตถุดิบ ผ้า/หนัง
  • บันทึการเบิกจ่ายวัตถุดิบ

10-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?