• สามารถเขียนกราฟฟิค HMI
  • สามารถเขียน PLC ได้
  • สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • สามารถเขียนกราฟฟิค HMI
  • สามารถเขียน PLC ได้
  • สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?